Cuối tuần ở nhà cắm trại với ông anh kế khoai toPenelope Kay đang chuẩn bị đi cắm trại. Cô ấy đã thiết lập thiết bị của mình bên trong để kiểm tra mọi thứ và đảm bảo rằng tất cả đều tốt. Khi anh kế của cô, Nick Strokes, tham gia cùng cô, Penelope giải thích những gì cô đang làm đồng thời thêm một số nét tinh tế nhất định vào chuyển động của cô để trêu chọc anh. Nick nói với Penelope rằng anh ấy đến để tìm bộ sạc điện thoại của mình, và Penelope nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ không cần nó khi họ đi cắm trại.

Cuối tuần ở nhà cắm trại với ông anh kế khoai to

Cuối tuần ở nhà cắm trại với ông anh kế khoai to

Xem Thêm  Xu hướng tìm kiếm trong tuần


  Xu hướng diễn viên trong tuần


  Thể loại khác